Svátky Pátek 21. 1. svátek má Běla   Napište hledané slovo: 

Vážený návštěvníku,
tato verze stránek byla v provozu do 2.2.2020, stále je však zachována, ale již není nijak aktualizována ani udržována a byla zanechána v původním stavu. Pakliže hledáte aktuální informace využijte tyto stránky www.odborydpo.cz.

POKLADNÍ HODINY /doba po kterou lze účtovat/:

Pondělí 7:00 - 12:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
---------------------------------------------
PROVOZNÍ DOBA kanceláře Výboru ZO:

Pondělí - pátek 7:00 - 15:00PLES 2020


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na náš ples, který se koná v pátek 21.2.2020 v sále Ústředních dílen v Martinově.
Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři ZO OS DOSIA při DPO a.s. na středisku Tramvaje Moravská Ostrava -tel. 597 402 383.
/Rezervace vstupenek není možná-děkujeme za pochopení/


Protože se v těchto dnech na některé z vás obracíme s žádostí o úhradu nezaplacených členských příspěvků (ať už za dobu dočasné pracovní neschopnosti, či za dobu kdy je člen v insolvenci a zaměstnavatel mu nesmí ze mzdy nic srážet), obrátil se na mne jeden z našich členů, který takový nedoplatek členských příspěvků má. Chtěl vědět co se děje s penězi, které Odbory od svých členů vyberou…

Takže:
S členskými příspěvky naše ZO nakládá v souladu s několika závaznými dokumenty, ať už to jsou Stanovy Odborového svazu DOSIA, nebo Zásady hospodaření, které každoročně schvaluje konference ZO OS DOSIA při DPO a.s., což konkrétně znamená že:

- 45 % vybraných členských příspěvků má k dispozici příslušná dílenská organizace. Ta s těmito financemi nakládá dle konferencí schváleného rozpočtu, který taktéž respektuje náš vnitřní dokument „Zásady Hospodaření“. Hradí z nich například pojištění právní ochrany DAS, pojištění nemoci a úrazu KOOPERATIVA, různé kulturní a sportovní akce, dary při životních jubilejních, či při odchodu do důchodu a další;

- 22 % je odváděno našemu OS DOSIA, který nám např. poskytuje právní servis, poradenskou činnost, jedná s Ministerstvem dopravy, či Ministerstvem práce a sociálních věcí, sjednává pojistné smlouvy apod.;

- 22 % má k dispozici Výbor ZO, ze kterých jsou např. hrazeny hospodářské a organizační výdaje, daně, investice a vybavení, cestovní náhrady, refundace mezd, školení, odborová a odborná literatura, akce pro děti, plesy, akce pro členy z řad seniorů atd.;

- 9 % je odváděno do REZERVNÍHO FONDU, ze kterého např. v roce 2011 byla vyplácena podpora stávkujícím;

- 2 % jsou převáděny do PODPŮRNÉHO FONDU, ze kterého se vyplácí např. podpory při úmrtí člena, nebo při nezaviněné tíživé situaci, podpory při narození dítěte, či odměny dárcům krve apod.;

Z výše uvedeného vyplývá, že s financemi naše ZO nakládá s péčí řádného hospodáře, což konec konců kontroluje i Revizní komise, která min. 1 x za rok provádí hloubkovou revizi, jejíž výsledek následně projednává a schvaluje i konference ZO.
A abychom naplnili podmínku péče řádného hospodáře, jsme dle Stanov OS DOSIA povinni od našich členů řádně a včas vybírat členské příspěvky…

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.


Zveme tímto všechny naše členy ke vstupu do uzavřené skupiny

„Odborová organizace ZO OS DOSIA při DPO a.s.“

Odkaz ZDE
Vážené kolegyně a kolegové,

náš OS DOSIA uzavřel novou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa na rok 2020.
Bohužel došlo k tomu, že pojišťovna se od jednoho zaměstnance DPO dozvěděla, že v DPO jsou od 1.4.2019 všichni zaměstnanci pojištěni zaměstnavatelem, takže zcela logicky očekává v příštím roce pokles celkového počtu pojištěných.
Na tuto informaci zareagovala Kooperativa tržně-navýšila ceny pojištění...

Dále upravila pojistné podmínky, zde je výběr nejdůležitějších změn:

- spoluúčast ve výši 10 %, min. 1.000 Kč;
- uzemní platnost pojištění je pouze pro ČR (pro zahraničí se pojistné částky nově pohybují v 4 - 5 násobku pojistného pro ČR. Z tohoto důvodu OS pojištění pro zahraničí nesjednával);
- pojištění platné od 1.1.2020, musí být zaplaceno nejpozději do 18.11.2019;
- pojistné uhrazené po tomto datu bude platit až od 1.4.2020.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.
Závěrem nutno konstatovat, že díky výše uvedeným změnám, se stalo pojištění uzavřené zaměstnavatelem výhodnější, než je pojištění uzavřené OS DOSIA.

Pokud přesto bude chtít kdokoliv z našich členů uzavřít odborové pojištění, je nutné dodržet termín 18.11.2019 !!!
Děkujeme za pochopení.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Vážené kolegyně a koelgové,

upozorňujeme členy, kteří mají uzavřené pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD, že již mohou uhradit pojistné na další pojistné období, tj. na dobu od 1.11.2019 do 31.10.2020.

Pojistné je nutno zaplatit v kancelari ZO nejpozději do 11.10.2019 12:00 hodin.
Poté budou seznamy pojištěných a platby za pojistné odeslány na náš OS DOSIA.

Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.

V případě pojistného plnění pojišťovna vyplácí 18 000 Kč měsíčně po dobu půl roku. Celkem je na plnění vyplaceno 108 000 Kč. (v roce 2018 již došlo u jednoho řidiče k pojistnému plnění)
Roční pojistné činí 2 500 Kč.

Nový zájemce o pojištění musí k přihlášce do pojištění přiložit i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti(z preventivní prohlídky), který nesmí být starší více než 6 měsíců.

V případě vašeho zájmu o vstup do pojištění nás kontaktujte v kanceláři Výboru ZO.

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes 30. 8. 2019 v 9 hodin se konala Tisková konference zaměstnavatele a obou odborových organizací, na které byla slavnostně podepsána Kolektivní smlouva na roky 2020-2023.

Kolektivnímu vyjednávání předcházelo jednání našeho Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. s primátorem Macurou, na kterém jsme jej seznámili s vývojem mezd v Dopravních podnicích v ČR. Díky toho primátor garantoval příslib navýšení mzdových prostředků do dalších let.

Samotné vyjednávání bylo zahájeno 26.3.2019 předáním společného návrhu Odborů, který byl jen pro rok 2020 ve výši 166,5 mil.Kč. Vyjednávací skupiny se sešly celkem 6 krát, 2 krát pak proběhlo jednání užší skupiny k doladění samotné KS a MD. Naposledy to bylo 28. 8. 2019.

Dokážeme se představit lepší výsledek, ale z minulosti máme v živé paměti i výsledek horší a to z dob, kdy tehdejší vedení města a DPO nebylo nakloněno progresivnějšímu růstu mezd v DPO…
Dohodnutá KS odpovídá reálným možnostem města.

Nejdůležitější body:
V roce 2020 dojde k celkovému navýšení objemu mzdových prostředků o 75 mil. Kč, což znamená růst všech tarifních mezd o 10Kč/hod. (63,6 mil.Kč).
Dalších cca 11,4 mil. Kč půjde do různých příplatků, benefitů, či penzijního připojištění.

V letech 2021-2023 je dohodnut další nárůst objemu mzdových prostředků o 40 mil. Kč v každém roce.

-Osobní hodnocení řidičů
OH 1 = po 2 letech 2 Kč
OH 2 = po 4 letech 4 Kč
OH 3 = po 6 letech 6 Kč

- Benefity se zvyšují na 2000 Kč/rok do 10 let trvání prac.poměru
na 5000 Kč/rok po 10 letech trvání prac.poměru

- Příplatek za dělenou směnu se zvyšuje na 150 Kč/směna

- Penzijní připojištění se navyšuje na 500Kč/měs.

- Nový příplatek za odstavení vozidla mimo domovskou provozovnu 100 Kč/směna

- Nový příplatek za směnu typu CD 100 Kč/směna

- Příplatek za mimořádně teplé dny se navyšuje na 50 Kč/směna pro:
* řidiče MHD, kteří řídí vozidlo nevybavené plnohodnotnou klimatizací kabiny řidiče,
*pracovníky dopravní cesty,
*přepravní kontrolory a asistenty přepravy.

- Příplatek za práci instruktorů se navyšuje na 10 Kč/ hod.

- Příplatek za používání respirátoru se navyšuje na 6 Kč/hod.


Celé znění obou dokumentů si můžete přečíst-Kolektivní smlouva- ZDE a Mzdová dohoda ZDE.
Rád bych touto cestou poděkoval za velmi dobrou spolupráci celému vyjednávacímu týmu naší ZO.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.