Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-18 22:01:33  
Ze zasedání :

MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZV

Základní organizace DP Ostrava a.s.,

konaného dne 31.ledna 2008. Zápis č. 3/2008


Ve složení - p.Bc.Kubíčková, p.Ing.Kudela, p.Peřina, p.Jasková, p.Pokorný, p.Fasora, p.Kramoliš, p.Protivínský, p.Ruprich, p.Zahajský, p.Kamlerová, p.Večeřa, p.Vozňáková, p.Sohr, p.Ing.Pokojský, p.Mertová, p.Řezníčková,

Omluveni: - p.Ondis, p.Raška.

Informace:
Dne 31. ledna 2008 proběhlo jednání ZV na kterém předsedkyně p. Kubíčková Eva informovala členy ZV o postupu radnice vůči Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
Dne 30. ledna 2008 rada města na jednání zastupitelstva města odvolala předsedu představenstva p.Ing.Vaštíka z funkce předsedy představenstva a následně i v působnosti valné hromady z funkce ředitele společnosti.
Zdůvodnění neodpovídá skutečnosti a nezakládá se na pravdě.
ZV bere na vědomí fakt, že odvolání člena představenstva je plně v kompetenci vlastníka akciové společnosti a jde o nezvratný proces.
Ovšem způsob a provedení této záležitosti považuje za nestandardní z důvodu obcházení členů dozorčí rady zvolené zaměstnanci a cítí obavy z dalšího vývoje a přístupu předsedy DR a vedení města k Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
Po diskusi se členové ZV usnesli na jednotném postupu:

-veřejným dopisem oslovit primátora města a požadovat vysvětlení postupu rady města
- dále požadovat vysvětlení dalších záměrů s Dopravním podnikem Ostrava a.s.

- vyhlásit stávkovou pohotovost
- oslovit sdělovací prostředky a informovat o způsobu jednání a postojích představitelů rady města a problémům na jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 30.ledna 2008.

V Ostravě dne 31.ledna 2008

Zapsal:
Fasora Lubomír Bc. Kubíčková Eva
místopředseda předsedkyně ZO

Zpět            Verze pro tisk