Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-18 22:05:28  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 6. února 2008 Zápis č. 4/2008


Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Ing. Kudela, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Kramoliš, p. Ing.Sporysz, p. Protivínský, p. Ruprich, p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Večeřa, p. Vozňáková, p. Sohr, p. Ing. Pokojský, p. Mertová, p. Raška, p. Antes,

Hosté – p. Giza Jaroslav předseda ZO Doprava CONNEX

- Návrh na výpověď podle § 55 odst. 1b) ZP:

p. Emil Fleischman - ÚDM projednáno na základě § 55 odst. 1b) ZP bez účasti jmenovaného. Závodní výbor návrh projednal se souhlasným stanoviskem.
p. Tomáš Matzner - RS projednáno na základě § 55 odst. 1b) ZP za účasti jmenovaného. Jmenovaný se vzdal možnosti vyjádřit se k danému problému. Závodní výbor návrh projednal se souhlasným stanoviskem.

Informace:
- O hospodaření ZO.
- Jinonice, je zajištěna rekreace bližší informace u členů ZV a na tel. 59 740 1050 . ZV schválil příspěvek na dovolenou ve výši 45% z celkového poukazu.
- Vyhodnocení kolektivní smlouvy, z dílenských organizací žádné připomínky nepřišly.
- Připomínky p. Protivínského – stravné, je vyřešeno počínaje únorem mohou zaměstnanci uplatňovat příplatek 69,- Kč. za každou směnu mimo rozvrh směn. Zaměstnanci můžou žádat zaměstnavatele o doplatek stravného za rok 2007.Doplatek za směnu v roce 2007 činí 58,- Kč a za rok 2008 činí 69,- Kč.
Členové ZV pomohou s vyřízením.
- Přehled o přesčasové práci za rok 2007.
- Předsedkyně dále informovala o žádosti o podporu v postoji k situaci ve vztahu vůči radnici adresované na spřízněné odborové organizace ČSAD a CONNEX.
Přítomný předseda ZO CONNEX podporu vyslovil. Za ČSAD p. Soukup svou podporu již vyjádřil.
- Závodnímu výboru byla doručena odpověď primátora města Ostravy p. Kajnara.
Tato byla přečtena a projednána.

Usnesení k odpovědi primátora města Ostravy.

ZV se pozastavil nad dopisem p. Kajnara, primátora města Ostravy. V obsahu tohoto dokumentu pan primátor bohužel neodpověděl na žádný z bodů otevřeného dopisu, kterým byl osloven.
Přislíbil projednání na radě města, nabídl jednání a snažil se uklidnit situaci tvrzením, … „ že v současné době “ … . Otevřeným dopisem byl vyzván k vyjádření stanoviska k budoucnosti.
Tímto přístupem klid do našich řad nevnesl, naopak obavy bohužel stupňuje.
ZV přijímá nabídku jednání. V odpovědi domluví termín a podmínky jednání.
Rovněž byl schválen návrh svolání střediskových členských schůzí s pozváním všech zaměstnanců, kde bude projednána situace, budou poskytnuty všechny potřebné informace a budou odpovězeny dotazy zaměstnanců.

Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými.
Problémy a stížnosti díl. organizací:

p. Protivínský:
- připomněl podání stížností na Oblastní inspektorát práce v Ostravě. Současná situace je bohužel komplikovaná, přesto je třeba pokračovat i v řešení starších problémů.
- Upozornil na nutnost opravy kolektivní smlouvy. Vyrovnávací období musí být uvedeno v týdnech, nikoli v měsících.
- Další problém je v nařizování směn nad rámec 150 –ti hodin. Zaměstnavatel je povinen další směnu dohodnout, nikoliv někde vyvěsit. Toto se za dohodu nedá považovat.


V Ostravě dne: 6.února 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAPo uzávěrce: Ozval se kemp Nitranské Rudno s nabídkou volných kapacit pro letošní sezonu.Zpět            Verze pro tisk