Svátky Pátek 30. 7. svátek má Bořivoj   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-18 22:13:51  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 20. února 2008.

Zápis č. 5/2008


Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Ing. Kudela, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Kramoliš, p. Ing.Sporysz, p. Protivínský, p. Ruprich, p. Zahajský, p Kamlerová, p. Večeřa, p.Vozňáková, p. Ing. Pokojský, p. Antes, p. Ondis,
p. Řezníčková, p. Körner, p. Smital, p. Kuchař, p. Kovář, p. Rymel,p. Dvořáková,

Informace:
- o způsobu vyplácení stravného
- o pondělním setkání p. předsedkyně Evy Kubíčkové s primátorem města Ostravy p. Ing. Kajnarem
- o středečním jednání s předsedou dozorčí rady p. Dr. Mynářem
- o jednání pracovní skupiny
- změny termínů jednání na dopravních střediscích s dopravním náměstkem 27.2. 2008 na středisku Tramvaje Poruba
6.3. 2008 na středisku Trolejbusy
11.3. 2008 na středisku Hranečník
18.3. 2008 na středisku Autobusy Poruba
- stavy zaměstnanců
- vývoj mezd
- pracovní konference 26.3. 2008 v Martinově, účast členů dílenských výborů je povinnáDne 19.2.2008 byl vyzván dopisem k otevření kolektivního vyjednávání zástupce ředitele, ekonomický náměstek Ing.Kořínek viz příloha.

V 16.00 hod. se zúčastnil Závodního výboru pozvaný host z magistrátu města Ostravy primátor města p. ing. Kajnar Petr a s ním bez pozvání přišel také RNDr.p. Ženatý Lukáš, Ph.D.

Za vedení společnosti p. Ing. Kořínek – ekonomický náměstek
p. Ing. Hanzelka – provozní náměstek
p. Ing. Ballner – dopravní náměstek

Pan primátor informoval o postoji rady města a o připravovaném jednání zastupitelstva , které projedná na svém zasedání dne 27. února 2008 otevřený dopis naší odborové organizace.
K odvolání předsedy představenstva a ředitele společnosti uvedl, že důvody, které uváděl byly zkresleny autory článků. Nepřipustil diskusi o neopodstatněnosti argumentů, které vedly k odvolání
p. Ing. Vašíka a obhajoval postoj rady města a to i přesto, že členy ZV byly předkládány dokumenty o nevěry-hodnosti tvrzení výše jmenované rady.
K dotazům na budoucnost dopravního podniku uváděl, že nic není rozhodnuto a teprve dojde k provedení auditu, zpracování doporučení a rozhodnutí o tom co s městskou dopravou dále.
Pan Ženatý oznámil svoji nominaci na předsedu představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s..
Doplnil proslov pana primátora o informace o náročnosti financování dopravního podniku.
Dále pan primátor vyjádřil své osobní přesvědčení o nízkých mzdách v dopravním podniku a o svém závazku jednat s politickými kluby o nápravě mezd.
Po jednání s primátorem města proběhla diskuse Závodní výboru spolu s předsedy Dílenských organizací a za přítomnosti ekonomického náměstka, který v současné době zastupuje ředitele společnosti.
Otázky směřovaly na reakci představenstva na dopis ohledně otevření kolektivního vyjednávání.po diskusi ekonomický náměstek slíbil,že reakce bude pozitivní a kolektivní vyjednávání ohledně navýšení mezd otevře.
Dále pak probíhala diskuse a reakce na vystoupení zástupců rady města kde zástupci Odborové organizace konstatovali nespokojenost s postojem, způsobem jednání výše jmenovaných a došlo ke shodě, že nebyly dány jasné odpovědi na otevřený dopis který byl odeslán na město.O dalších krocích se Závodní výbor usnesl takto:
Usnesení Závodního výboru -

dále pokračovat ve stávkové pohotovosti zúčastnit se zasedání zastupitelstva města které by se naší žádosti mělo zabývat. Na příštím zasedání Závodního výboru, které bude po jednání zastupitelstva, se vše znovu zváží a s ohledem na již proběhlé členské a zaměstnanecké schůze rozhodne o dalším postupu.
V Ostravě dne 21. únor 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA


Zpět            Verze pro tisk