Svátky Pátek 30. 7. svátek má Bořivoj   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-20 03:09:20  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 16.dubna 2008.Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Jasková, p. Pokorný, p. Ing. Kudela,
p. Fasora, p. Antes, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Ruprich,
p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Večeřa, p. Mertová, p. Ing. Pokojský, p. Vozňáková, p. Sohr,
Hosté – p. Řezníčková, p. Smital, p. Ing. Šimčík,p. Ing. Mlčák, p. Ing. Kořínek, p. Ing. Hladký, p. Ing. Hanzelka, p. Ing. Stachovič,

Závodní výbor projednal:

Zprávu vedení společnosti k dopravní nehodě ze dne 11.dubna 2008. p. Ing. Mlčák přednesl věcnou a časovou zprávu této dopravní události v souvislosti se šetřením policie i šetřením drážní inspekce. V pondělí 14.dubna 2008 proběhla rekonstrukce, která měla zodpovědět zda řidiči tramvají reagovali na situaci odpovídajícím způsobem a učinili vše k odvrácení nehody. Rekonstrukce i šetření paměťových karet drážním úřadem potvrdilo, že řidiči reagovali bezprostředně.
p. Ing. Kořínek informoval o současné zůstatkové hodnotě našich vozidel. Tato byla stanovena na 900 000,- Kč.
Dále informoval o pojistných smlouvách a připravenosti pojišťovny řešit danou pojistnou událost.
p. Ing. Stachovič informoval o kontrole technického stavu vozidel zúčastněných na nehodě, které proběhlo dne 16. dubna 2008.
Šetření potvrdilo dobrý technický stav vozidel.
p. Ing. Šimčík informoval o skutečnosti, že drážní úřad povolil provoz na dané trati. Nic méně vedení společnosti obnoví provoz až po instalaci bezpečnostních prvků a nastavení režimu kontroly. Toto řešení je považováno jako prozatímní a v co nejkratší době bude nahrazeno řešením, které vyloučí možnost selhání lidského faktoru.

Po tomto souboru informací přistoupilo vedení společnosti k odpovědím na dotazy členů odborové organizace.


p. Zahajský: zda je v oblasti dostatečné pokrytí signálem pro mobilní telefony jako nasazené bezpečnostní informační pojítko.
Odp. – oblast byla prověřena a pokrytí je dostatečné.

p. Protivínský: podle informací z medií došlo na této trati už v minulosti ke sjetí na stejnou kolej a jak tyto situace byly řešeny.
Odp. – došlo pouze dvakrát a to vždy porušením předpisů. Řidiči byli řešeni přísně v rámci kompetencí vedení.

p. Pokorný: proč se čekalo na smrtelný případ a neřešilo dřív.
Odp. – v plánu investic na tento rok se změnou zabezpečení bylo počítáno. Provoz na trati linky č. 5 v režimu, který byl v době nehody, byl schválen drážním úřadem.

p. Řezníčková: navrhla navýšení počtu hodin na zácvik řidičů. V současném stavu nelze řádně procvičit nebezpečná místa.
Odp. – bude se hledat možnost kvalitnější přípravy.

p. Kamerová: poukázala na současnou dopravně provozní situaci v Ostravě a s tím spojený vznik zpoždění spojů.
Odp. – probíhají kontroly příjezdů na konečné a toto tvrzení neodpovídá skutečnosti.

p. Smital: navrhuje nahrát upozornění na křížení protijedoucí tramvaje do Mypolu.
Odp. – v praxi toto opatření nic nepřinese, protože řidiče nepřepínají stanice.

p. Ing. Sporysz: upozornil na princip, čím složitější systém, tím větší náchylnost k poruchám.

p.Zahajský: položil dotaz na zdravotní stav řidičů.
Odp. – je vysoká pravděpodobnost na uzdravení bez trvalých následků. I po psychické stránce došlo ke zlepšení.

p. Ing. Hanzelka požádal o informace problematických a nebezpečných místech na základě zkušeností řidičů, tak aby se předešlo poškození zdraví a majetku.

p. Řezníčková upozornila na nedostatečné jízdní doby na Dubině v odpolední špičce.

p. Ing. Kudela upozornil na zpoždění linek přijíždějících na Vřesinskou, zvlášť linky č. 9, která pokračuje dále na lince č. 5.

p. Pokorný dotaz na oplocení na Dubině, údajně je nedostatečné.

p. Ing. Šimčík informoval o nové dopravně provozní komisi.

p. Večeřa požádal o informování o změnách, které provádějí Ostravské komunikace. Postrádá zpětnou vazbu.

p. Ing. Kořínek informoval o plánovaném auditu tramvajové dopravy.

Dále závodní výbor pokračoval bez vedení společnosti pouze za přítomnosti p. Ing. Hladkého, který podal informace o možnosti navrhované výpovědi předsedovi dílenské organizace p. Smitalovi.
Závodní výbor vyslechl zdůvodnění p. Ing. Hladkého, zároveň vzal na vědomí vyjádření p. Smitala.
Informace byla podána tak, že se výpověď připravuje. Závodní výbor vzal tuto informaci na vědomí s tím , že zásadně nesouhlasí s tímto postupem. V diskusi vystoupili p. Protivínský, který označil uváděné důvody jako zástupné. p. Ing. Pokojský navrhl podporu p. Smitalovi, p. Řezníčková připomněla obdobný případ s tím, že se jedná o odstranění nepohodlných a přidala se k vyjádření podpory.
Po té p. Ing. Hladký opustil jednání závodního výboru.

Závodní výbor pak schválil právní zastoupení řidiče tramvaje účastníka dopravní nehody.
Dále odsouhlasil sbírku na tohoto řidiče, jako morální podporu v jeho současné situaci. ( jeden člen se zdržel hlasování, dva byli proti ).


Informace:

- informace o problému s fakturou DAP, která nebyla předána k zaplacení, po roce přišla
upomínka. Tento případ by se už neměl opakovat.
- informace z kolektivního vyjednávání
- mzdový vývoj za leden až březen 2008
- informace o probíhajících soudních sporech a návrhu p. Hanáka na hromadné podání žalob o
náhradu mezd.
- předsedkyně ZV p. Bac. Kubíčková požádala o informování o případech kontaktů právní pojišťovny DAS.

Připomínky středisek.

p. Vozňáková – dotaz na změnu pracovního režimu na středisku vozovna Poruba.
Odp.- vedení nesouhlasí, pro jedno středisko se nebudou dělat vyjímky.

p. Protivínský - informoval o jednání předsednictva sekce
- TQM, ČSAD Karviná a Frýdek Místek přistupují
k našemu svazu
- proběhlo jednání o vyšších kolektivních smlouvách
- informoval o plenárním zasedání, které je plánováno
na květen, zúčastní se p. Pokorný, p. Ing. Kudela,
p. Protivínský, p. Večeřa, p. Vozňáková,
- požadavky na příspěvek sportovní činnost do konce dubna
- plán práce BOZP OS je schválenV Ostravě dne: 16.dubna 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAZpět            Verze pro tisk