Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-21 07:11:48  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 10. června 2008.
Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Vozňáková, p. Sohr, p. Kramoliš, p. Ruprich,
Hosté – p. Kuchař,
Omluveni: p. Peřina, p. Ing. Pokojský , p. Ondis, p. Jasková, p. Mertová,

Závodní výbor projednal:

- situaci okolo chystané výstražné stávky

- návrh na věcný dar pro p. Juráka Daniela za vytvoření internetové stránky naší odborové organizace, ve výši 2.000,- Kč a zároveň uděluje souhlas k umístění jeho osobního loga na těchto stránkách, návrh přijat jednomyslně

- projednal podání stížnosti na inspekci práce v souvislosti s výpovědí p. Smitala, kdy vedení společnosti tuto výpověď předalo i přes nesouhlasné stanovisko závodního výboru, hlasováno závodní výbor schválil jednomyslně

- projednal situaci v souvislosti s chybnou interpretací vyjádření
p. Ing. Hanzelky, který na dotaz p. Kramoliše ohledně výroby trolejbusů, odpověděl, že došlo k ukončení zakázky, což zapisovatel p. Fasora v zápise č.10 ze dne 26. května 2008 prezentoval jako ukončení smlouvy a výroby.
Za mylné vyjádření se touto cestou omlouvá.
Připomínky středisek.

p. Vozňáková – dotaz, na vyjádření p. Ing. Hanzelky k žádosti zaměstnanců na úpravu turnusů, p. Ing. Hanzelka odpoví do 30.6.2008,

p. Protivínský - informoval o rozjezdu stránek www.odborydpo.cz a požádal zúčastněné o fotografie a e-mail adresy,

p. Zahajský – vznesl dotaz na pořádání fotbalového turnaje, postrádal informace, turnaj byl pořádán vedením společnosti,

p. Pokorný – informoval o stavu soudního sporu na proplácení svátků trhačkářům, dne 12.6.2008 proběhne čtení rozsudku,
( P.S. soud potvrdil návrh, pondělí až pátek je obvyklým pracovním dnem a DP Ostrava a.s. měl svátky proplácet, právní zástupce DP Ostrava a.s. se odvolal )

p. Kamlerová – přednesla požadavek na změnu původního vedení linky č. 39, tak aby byl zachován současný stav pro výluku na stálo,
- osvětlení v Martinově u skladu barev je nedostatečné
- vyřešit přistavování vozů na myčce v Martinově, tlačí se ručně

p. Ruprich – připomenul problémy na středisku, schází nápojový automat

p. Večeřa – informoval o přípravě třístupňové kontroly a zároveň se omluvil, nemůže se zúčastnit
V Ostravě dne: 10. června 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAZpět            Verze pro tisk