Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-07-21 19:18:42  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
Dne16.července 2008.
Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Bc. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Jasková, p. Kamlerová, p. Kramoliš, p. Mertová, p. Večeřa, p. Raška, p. Sohr,
Předsedové – p. Kuchař, p. Smital,
Omluveni – p. Vozňáková, p. Ruprich, p. Zahajský,
Závodní výbor projednal:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
podle § 55 / 1b, p. Novák, vozovna trolejbusy
důvod: hrubé porušení pracovní kázně, pozitivní test na alkohol

Rozvázaní pracovního poměru výpovědí zaměstnavatelem
podle § 52/ písmeno f, p. Melichar Dušan, autobusy Hranečník doprava, důvod: ztráta profesní způsobilosti
Stanovisko závodního výboru: závodní výbor s důvody ani s výpovědí nesouhlasí, pochybení vidí na straně zaměstnavatele

Stížnost p. Blažejové-tramvaje Poruba doprava na jednání vedoucího střediska, závodní výbor doporučuj věc projednat za účasti obou stran

Stížnost revizorů, porušení kolektivní smlouvy převedením na jinou práci a nezaplacením příslušné náhrady mzdy, závodní výbor doporučil projednat ve smírčím řízení pro porušení kolektivní smlouvy

Žádost o podporu v nezaviněné tíživé životní situaci, požádal p. Rektorovič - DTP. Závodní výbor žádost projednal a výši podpory schválil, dle zásad hospodaření a to ve výši 3.000.- Kč.

Situaci na středisku 09 DTR – V , pokles členské základny,

Informace o stavu členské základny , do závodního výboru, který se bude konat 20. srpna, vyžádat a dodat evidenční stavy na střediscích a to k 31.12. 2005, 2006, 2007 a k 30.6.
Informaci o rezignaci p Zahajského Miroslava autobusy Poruba,

Informaci o přípravě konference 11.září 2008,
Úkoly pro dílenské organizace: v dílenských výborech projednat a rozhodnout jak dál postupovat vůči funkcionářům, kteří hlasovali pro stávku a posléze přijali odměnu za to, že nestávkovali,
dále připomínky ke kolektivnímu vyjednávání

Informace z jednání pracovní skupiny

Informace:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- stavy zaměstnanců
- hospodaření středisek


Připomínky středisek:


p. Kuchař – dotaz, zda lze proplácet náhrady stravného zpětně za delší období nebo pouze měsíčně,
dále pak, zda se vztahuje pojistka hmotné odpovědnosti kooperativa, na poškozené pneumatiky,
požádal o směrnici příspěvků rekondičních pobytů , táborů,

p. Raška – požaduje nápojový automat, kávomat s možností polévky,
položil dotaz, zda je zajištěn zástup kantýny v Martinově během prázdnin,

p. Pokorný – na středisku tramvaje Ostrava nebyl doplněn automat na jídlo a nápoje téměř dva dny a v současné době pouze jeden druh nápoje

p. Kamlerová – dotaz na pitný režim dílenských zaměstnanců,
upozornila na problémy na středisku po reorganizaci údržby, další problémy vynikají vzhledem k neinformovanosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatele
k řešení připomínek bude svolán dílenský výbor s vedoucím,

p. Kramoliš – problémy na dílnách trolejbusů, spadla část nové přestavby šaten,


p. Protivínský – na středisku Hranečník neproplácí výpravčím příplatky za přesčas,
informoval o měření klimatických podmínek ve fa. CONNEX,
navrhl podat žádost na inspekci práce, dále též podat podnět k prošetření evidence školení v závodní škole práce,
k výše projednávaným problémům navrhl provést medializaci těch záležitostí, ve kterých zaměstnavatel odmítá přijmout odpovědnost,

p. Smital – na příkladu svého případu dovodil nutnost posilovat vzájemnou solidaritu mezi členy odborové organizace a zaměstnanci,

V dalším jednání bylo hlasováno o přistoupení k medializaci neřešených problému, návrh byl přijat jednomyslně,
Tiskovým mluvčím byl zvolen p. Protivínský,V Ostravě dne: 16.července 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Bc. Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA

Zpět            Verze pro tisk