Zápis č. 2/2008


Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 28. ledna 2008.


Zápis č. 2/2008

Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 28. ledna 2008.
-Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Ing. Kudela, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Kramoliš, p. Ing.Sporysz, p. Protivínský, p. Ruprich, p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Večeřa, p. Vozňáková, p. Sohr, p. Ing. Pokojský,
p. Řezníčková, p. Nikliborc, p. Antes, p. Smital, p. Körner, p.Kuchař, p. Kovář, p. Rymel, p. Mihula,

Informace:
Informace o záměru hromadného propouštění podle § 62 odst. 2 ZP. ZV byl informován o zrušení 13 pracovních míst profese dělník v autoservisu a dělník v dopravě ke dni 1.4.2008.
Řešeno:
2 zaměstnanci- rozvázání dohodou + předč. SD k 31.1.2008- 5měs. Odstupné
1 zaměstnanec- rozvázání dohodou + předč. SD k 9.2. 2008 - 4měs. odstupné
3 zaměstnanci - rozvázání dohodou k 31.1.2008- 5měs. odstupné4 zaměstnanci - rozvázání dohodou k 31.3.2008- 3měs. odstupné

2 zaměstnanci - toho času na rodičovské dovolené
1 zaměstnanci - přemístění v rámci organizace

P. Ing. Hanzelka poděkoval všem propuštěným za dobrou práci.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
podle § 55 / 1b p. Pitron Jan řidič autobusu, prodej upravených jízdenek a ponechání si tržeb za tyto jízdenky.

Žádost o poskytnutí podpory v nezaviněné tíživé situaci --
p. Chrobok Bohuslav 11DGH dlouhodobá nemocenská. ZV schválil podporu ve výši 5 000,- Kč.
nástupy, výstupy, stav zaměstnanců
cestovní náhrady, stravné za směny mimo rozvrh pracovní doby – bude v letošním roce propláceno 69,- Kč za směnu.
- o výpočtu mzdy po 1.1. 2008.
- dovolená s příspěvkem pro členy odborové organizace
- Chorvatsko – 3 termíny
- Jinolice - 2 chatky, možno přiobjednat pokoje na základě požadavků
- Nitranské Rudno – nutno zjistit zájem, na základě toho bude možno podepsat smlouvu.- o vývoji mezd v roce 2007, o čerpání fondu pracovní doby a přesčasové práce
- vyhodnocení kolektivní smlouvy
- 13. a 14. 2. 2008 proběhne plenární zasedání ZV deleguje: p.Pokorného, p. Protivínského, p. Zahajského, p. Fasoru, p. Večeřu, p. Vozňákovou
- 20. února 2008 proběhne jednání ZV, předsedů DV, vedení společnosti a za přítomnosti primátora p. Ing. Kajnara v Martinově v 15. 30 hod.
- probíhají jednání s dopravním náměstkem na dopravních střediscích – bylo by dobré zajistit hojnou účast, tak aby úsilí o řešení problémů přineslo očekávané výsledky.
- odškodnění pracovních úrazů a rozbor pracovní úrazovosti – p. Večeřa.
- informace o nové bance na trhu M -banka
- 26. března 2008 proběhne konference v Martinově, jedná se o pracovní konferenci a účast všech členů dílenských organizací je povinná.

Problémy a stížnosti díl. organizací:


p. Kamerová – balíčky na MDŽ, nahlásit na ZV.

p. Kramoliš – problémy s parkováním vozů na středisku Trolejbusy. Proběhlo jednání s vedoucím střediska, ten pouze krčí rameny.

p. Jasková – problémy s parkováním vozidel zaměstnanců, na parkovišti parkují svá vozidla zaměstnanci jiných firem – např. policie

p. Smital – položil dotaz, zda je možno se pokusit vyjednat lepší podmínky pojištění Kooperativa,
- dotazoval se na rozvrh práce, časový snímek,
- skříňky pro řidiče a s tím spojený čas na převlékání
- sociální zařízení na konečných pro linky č. 82 a 98
- příplatky za klimatické podmínky

p. Protivínsky – informoval o jednání předsednictva sekce
- informace o uzavřených kolektivních smlouvách
- právní informace o vyhlášce č. 281/ 2008
- požádal opět o to aby byly u jídel uváděny kalorické hodnoty
V Ostravě dna 28.1.2008
Zapsal: Fasora Lubomír

Bc. Kubíčková Eva
předseda ZO OS DOSIA