Zápis č. 7/2008


Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 2.dubna 2008.

Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Kudela, p. Pokorný, p. Fasora,
p. Protivínský, p. Ruprich, p. Kamlerová, p. Večeřa, p. Mertová, p. Ing. Pokojský, p. Antes


- Projednání na základě § 52-c ZP.
ZV projednal žádost o poskytnuti podpory při ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost.

Závodní výbor schválil:

Závodní výbor projednal a schválil p.Cihlařové Vladislavě podporu dle Zásad hospodaření ve výši 5000,-Kč a p. Laganové Evě podporu ve výši 2 500,- Kč

Dále schválil změnu názvu základní organizace a to takto.Z původního názvu základní organizace pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dopravního podniku města Ostravy na ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Prodloužení pracovní smlouvy p.Čondáka Milana do konce roku 2008
Informace:

- Volné chatky v termínu od 12.7.2008 v Jinolicích
- Informace o kolektivním vyjednávaní


Usnesení k odpovědi dopisu Zastupitelům a radě města ze dne 5.3.2008

Závodní výbor bere odpověď na vědomí.Odpověď není adekvátní domluvě, která byla sepsána a odsouhlasena vyjednávací skupinou dne 10.3.2008.
Závodní výbor doporučuje další kolo jednání této skupiny s cílem zajistit garance celistvosti podniku tak, jak to bylo deklarováno již v zápise z prvního jednání.
Doporučuje pokračovat v kolektivním vyjednávání, až do zdárného podpisu Kolektivní smlouvy, kde budou zapracovány všechny atributy uložené z usnesení celopodnikové konference.
Stávková pohotovost může být zrušena , až po stabilizaci společnosti – ( garancí radou města a zastupitelstvem), že v případě nových záměrů a změn s akciovou společností budou v předstihu také informováni zástupci zaměstnanců. Stávková pohotovost může být zrušena až po podpisu kolektivní smlouvy a stabilizaci společnosti a to po jmenování nového ředitele společnosti a předsedy představenstva.
V Ostravě dne: 2. dubna 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA