Zápis č. 12/2008


Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 25. června 2008.Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Jasková, p. Kamlerová, p. Vozňáková, p. Kramoliš, p. Ruprich, p. Antes, p. Mertová,
Předsedové – p. Kuchař, p. Smital,
Omluveni – p. Sohr,

Závodní výbor projednal:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
podle § 55 / 1b p. Pospíšil L., vozovna trolejbusy
důvod: hrubé porušení pracovní kázně, pozitivní test na alkohol

souhlas ZV s hospodařením za leden až květen 2008 na základě předložené výsledovky, hospodaření také úmrtního fondu, podpůrného a rezervního fondu

Informace:
- náhrady škod
- stavy zaměstnanců
- hospodaření středisek
- situaci okolo profesních osvědčení
- průběh stávky v dopravním podniku

k tématu stávky se vyjádřili členové závodního výboru

p. Sporysz – z důvodu nízké podpory ze strany řidičů a nejistotě mandátu pro vyjednávání neotevřít vyjednávání v mzdové oblasti

p. Vozňáková – stávky se zúčastnilo víc než 80 % dílenských zaměstnanců na vozovně tramvaje Poruba

p. Ing. Kudela – vyjádřil zklamání nad stavem na středisku tramvaje Poruba doprava, nic méně vyjádřil názor, že je nutno pokračovat a udělat kus práce

p. Jasková – dílenští na středisku autobusy Poruba stávku podpořili většinově

p. Antes – dílenští na Hranečníku se zúčastnili více než 60-ti %

p. Kuchař – vyjádřil zklamání nad přístupem řidičů autobusů v Porubě

p. Protivínský – kriticky zhodnotil činnost závodního výboru a poukázal na problémy, které vznikly v souvislosti s podpisem dohody mezi odborovou organizací a vedením společnosti
Dále navrhl předem oznamovat důležité body programu schůze závodního výboru a tím umožnit členům závodního výboru se lépe připravit, dále postrádá u důležitých bodů stanovení termínů a osobní zodpovědnosti

p. Smital – navrhl více zaangažovat a motivovat funkcionáře dílenských organizací, soustředit se více na osobní kontakt a individuální práci s lidmi

p. Kramoliš – vyjádřil spokojenost nad vysokou účastí mechaniků v dílnách trolejbusové provozovny

p. Kamlerová – taktéž vysoká účast dílenských zaměstnanců v Martinově

p. Pokorný – poukázal na jednání zaměstnavatele, které vedlo k tomu, že řidiči nemohli řádně projevit svou účast na stávce a vyjádřil zklamání nad přístupem řidičů tramvají ze střediska Poruba, kteří nahradili stávkující řidiče z Křivé

p. Ruprich – hlásil 100 % účast zaměstnanců dílen na vozovně Křivá na stávce

Závodní výbor se shodl na nutnosti provedení analýzy stávky a následného stanovení opatření pro přípravu kolektivního vyjednávání.
Stanovil termín schůze pracovní skupiny na 14. července 2008. Schůze se uskuteční v 9 hodin v kanceláři závodního výboru.

V Ostravě dne: 25. června 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA