Zápis č. 16/2008


Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 24. září 2008.


Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Bc. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Jasková, p. Kamlerová, p. Vozňáková p. Ing. Pokojský, p. Kramoliš, p. Raška, p. Kuchař, p. Ondis, p. Raška, p. Večeřa, p. Antes, p. Mertová, p. Ruprich, p. Řezníčková, p. Smital,
Omluveni – p. Peřina, p. Sohr,
Hosté- Rejský Jan, Valentová Renata, Čup Jan

Závodní výbor projednal:

- doporučil konferenci ke schválení v oblasti sociálního fondu při kolektivním vyjednávání jednat o zavedení UNIŠEKU, přijato jednomyslně
- dále doporučil ke schválení konferenci jednat při kolektivním vyjednávání o převodu hřiště v Martinově do vlastnictví odborové organizace, 11 pro, 2 proti, 5 se zdrželo
- přijal rezignaci místopředsedy
- rozhodl o volbě, 11 pro, 8 se zdrželo. ZV zvolil místopředsedu člena závodního výboru p. Protivínského, 14 pro, 1 proti
- pořádání plesu v roce 2009, se záporným stanoviskem, 4 pro, 13 se zdrželo
- pořádání Mikulášské nadílky, v případě, že si dílenské úseky stanoví jiné podmínky účastnického poplatku doloží přesné podklady pro zúčtování této akce,
- zvolil zástupce pro oblast BOZP, p. Rupricha, pro 9, proti 5 při volbě přítomno 15 členů závodního výboru


Informace:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- vývoj průměrné mzdy za první pololetí
- vánoční poukázky, objednávky doručit co nejdříve
- o otevření kolektivního vyjednávání
- o jednání o novém zařazení dělníků v dopravě-revizorů
- o výzvě k jednání smírčí komise ve sporu o porušení pracovní kázně panem Protivínským
- o jednání ohledně problémů s úklidem, kdy se ze středisek množí stížnosti na kvalitu, předsedkyně doporučila důsledně a písemně hlásit odpovědným pracovníkům na střediscích, sankce, které jsou ve smlouvě umožňují sjednat nápravu, zatím není dostatek písemných podkladů
- dne 15.10.2008 proběhne ocenění řidičů v soutěži jízdy bez nehod
- o společném jednání zástupců odborových organizací dopravců v regionuPřipomínky středisek:

p. Ing. Kudela
– informoval o přípravě voleb do dílenského výboru na středisku Tramvaje Poruba- doprava, tyto se uskuteční 20 až 22.10.2008

p. Raška
– vyjádřil poděkování zaměstnanců za automaty na kávu

p. Protivínský
- se dotazoval na normu pro posouzení pracovní obuvi řidičů, tuto záležitost řeší nařízení vlády č. 21/2003, dále požádal závodní výbor o větší aktivitu připomínkováním do diskuse předloženým návrhům

p. Kamlerová
– upozornila na to, že krátce po tom, co bylo vybudované nové parkoviště, tak bylo hned znovu rozkopáno, dále vznesla dotaz na budoucnost galvanovny, ten bude přednesen na společném jednání s vedením společnosti

p. Smital
– připomněl, že v hodnocení plnění kolektivní smlouvy za druhé pololetí se má objevit porušení kolektivní smlouvy v jeho případě výpovědi

p. Kuchař
– informoval o přípravě doplňujících voleb člena závodního výboru za středisko Autobusy PorubaV Ostravě dne: 24. září 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Bc. Fasora Lubomír předseda ZO OS DOS