Zápis č. 17/2008Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 8. října 2008.


Zápis ZDE